Om projektet

I berättelsen finns magin är en större satsning på läsinspiration, berättande och multimodalt lärande, vars syfte är att stöda barn till att bli goda läsare och berättare. Målgruppen är barn inom småbarnspedagogik, F-2 samt eftisverksamhet och de pedagoger som verkar och finns närvarande inom dessa målgrupper.

Tillsammans med karaktärerna Rally och Lyra och Limpa – som är skapade av Marie Norin  & Emma Adbåge och i projektet har getts liv i handdockform av Sonja Backlund – besöker vi daghem och förskolor för att fundera kring den stora frågan som utgörs av att vara bland och med andra. Vi funderar på vänskap och gemenskap, läser högt och skapar tillsammans, bland annat med stöd i Ordkonsten. I den värld som byggs upp på daghemmet väcker vi barnens intresse och lust för texter i olika former samt medvetenheten om hur dessa inte endast kittlar fantasin och stimulerar kreativiteten, utan i förlängningen även lägger grunden till ett jämlikt och delaktigt liv.

Projektet finansieras av Brita-Maria Renlunds stiftelse och har arbetats fram av en liten styrgrupp bestående av:

  • Lena Sågfors, Vasa stadsbibliotek
  • Eva Ahlskog-Björkman, Åbo Akademi
  • Linda Ahlbäck & Camilla Forsberg, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi

Som kontaktperson och koordinator fungerar Linda Ahlbäck, tfn 050 383 3837 samt e-post linda.ahlback(at)abo.fi Projektet avslutas hösten 2020 och kan inte längre beställas till daghemmen.

I berättelsen finns magin samarbetar med bland annat projektet Läspulsen och har i planeringsstadiet fått vägledning även av Sydkustens Landskapsförbund som under många år arbetat med och lyft fram Ordkonsten.

Dockorna