Seminarium om Storytelling

Slutseminarium för projektet Berätta mera arrangerat i samarbete med projekt I berättelsen finns magin

Storytelling som verktyg i arbetet med kulturell mångfald i daghem och förskola

När? 14.5.2018 kl. 8.30–16.00
Var? Campus Allegro, Köpmansgatan 10, Jakobstad
Anmälan senast 4.5.2018 på https://survey.abo.fi/lomakkeet/9881/lomake.html

Program

08.30–09.00 Anmälan och morgonkaffe
09.00–10.00 Välkommen och information om projekt Berätta Mera
Ann-Christin Furu & Ann-Katrin Svensson
09.30–10.00 ”Berättelser som bär”
Integrationskonsult Ramiesa Mahdi
10.15–11.15 ”Med barnlitteraturen in i språket”
Margareth Sandvik
  Här presenteras resultat från ett norskt projekt om läsning, samtal, språkutveckling och kartläggning i flerspråkiga daghem. I projektet är barnlitteratur och berättelser centrala, och man har utarbetat en egen metodik för att arbeta med barnlitteratur. Man har också utvecklat ett portfoliobaserat kartläggningsverktyg som fångar upp barns språkutveckling över tid.
11.30–12.00 Krigsbarn på flykt i bilderboken. Hur kan Ulf Starks och Stina Wirséns Systern från havet läsas?
Mia Österlund
Evakueringen av finländska krigsbarn under 1940-talet har kallats världens största barnförflyttning. I dagens situation med ökad migration är många barn på flykt, vilket har lett till en våg av bilderböcker som behandlar temat. I bilderboken Systern från havet adresserar Ulf Stark och Stina Wirsén tematiken barn på flykt genom att visa på att det inte var länge sedan också nordiska barn var på flykt. Men hur skildras traumatiska krigsupplevelser i bilderboken? Och hur kan berättelser om barn på flykt läsas?
12.00–13.00 LUNCH (på egen bekostnad)
13.00–14.30 Parallella workshops
14.30–15.00 Kaffe & bokmingel: Förlaget och S&S finns på plats med bokbord och bokpresentationer av aktuell finlandssvensk barnlitteratur. I aulan visas videon ”bokintervjuer med barn” och dokumentation från studenters arbete med boksamtal och skapande
15.00–16.00 Paneldiskussion
Utgivning av inspirationsmaterialet
Avslutning

SKFB-MRenlund_bildBildresultat för utbildningsstyrelsen logo