Föreläsare

STORYTELLING SOM VERKTYG I ARBETET MED KULTURELL MÅNGFALD I DAGHEM OCH FÖRSKOLA

14.5.2018 i Jakobstad

Föreläsare

Margareth Sandvik är professor i norska vid Institutt for grunnskole og faglærerutdanning ved OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). Hon har arbetat i  nästan 20 år vid barnträdgårdslärarutbildningen och skrivit en rad artiklar och böcker om barns språk. Hon har också utvecklat digitala läranderesurser på mer än 30 språk.

Maria ÖsterlundMia Österlund är docent och universitetslärare i Litteraturvetenskap, Åbo Akademi. Hon är barnlitteraturforskare specialiserad på genus. Hon är redaktionsmedlem för Barnboken. Journal of Children’s Literature Research och sitter juryn för Augustpriset, Nordiska rådets barnlitteraturpris samt i svenska Kulturrådets arbetsgrupp för barnlitteratur.

Ramieza_2Ramieza Mahdi är ursprungligen från Somalia och kom till Finland 1994 med sin familj. Hon har jobbat som flyktinghandledare för ensam-kommande flyktingbarn och ungdomar, men är nu integrationskonsult och föreläser för personal, skolor och universitet om mångkulturalism och integration. Hon är fullmäktigeledamot i Vasa och sitter i social- och hälsovårdsnämnden samt invandrarrådet.