Workshops

STORYTELLING SOM VERKTYG I ARBETET MED KULTURELL MÅNGFALD I DAGHEM OCH FÖRSKOLA

14.5.2018 i Jakobstad

Parallella workshops

Välj ett alternativ!

Nabila_2

  1. En saga från Syrien – bjud in fler berättelser och berättare i sagostunden Nabila Alijandali, är utbildad FHille-guide, som arbetar med att stöda barns utveckling genom lek och lärande. Hon är hemma från Syrien och kom med sin familj till Jakobstad år 2014.

 


Gunhild Berger2. Utveckla ditt fria berättande – inspiration, teknik och övningar
Gunhild Berger
har under många år arbetet som kommunens egen sagotant i Pedersöre och bidragit med muntligt berättande vid olika tillställningar. Hon är specialiserad inom genren Läkande Berättande.

 

Borg-S3. ”Bläddrandets drama” – bilderboken som ingång till stora frågor. Vi går igenom och diskuterar ett urval bilderböcker
Monica Borg-Sunabacka
är pensionerad bibliotekarie, tidigare chef för barn- och ungdomsavdelningen vid Stadsbiblioteket i Jakobstad.

 

 

Patricia B-M4. Bibliotekarien besöker barnen – erfarenheter från Berätta Meras sagostunder i förskolemiljö
Patricia Bäckvik-Manngård
är biblioteksfunktionär vid Stadsbiblioteket i Närpes och en av de bibliotekarier som medverkat med sagostunder ute på förskola. Hon är kurator i grunden och särskilt intresserad av barnlitteratur som på olika sätt behandlar känslor.

gunilla-holmberg.jpg5. Handdockor i samband med berättande – idéer, praktiska tips och erfarenheter
Gunilla Holmberg
, utbildare av barnledare KREDU som fascineras av vad som händer i mötet mellan barn, handdocka och pedagog.

 

Åsa6.  Boklådan – en skattkista i samarbetet mellan bibliotek, daghem och förskola
Åsa Enqvist
är bibliotekarie på stadsbiblioteket i Jakobstad med särskilt ansvar för barn- och ungdomsavdelningen. Hon har tidigare varit verksam på Kulturhuset (Rum för barn) och Stockholms stadsbibliotek.

 

Maija7. Alla med! – en workshop där vi skapar karaktärer med personlighet och funderar över olika pysselmaterial ur hållbarhetssynvinkel
Maija Hurme
är illustratör, författare och grafiker som är aktuell med Högtidsboken (Olika Förlag) om hur man kan ta upp olika religioners högtider på förskola och skola utan att det blir religionsutövning.


Ida-Maria8. Levandegör litteraturen genom drama och teater
Ida-Maria Rak
är drama- och teaterpedagog. Hon undervisar inom grundläggande undervisning i teaterkonst och yrkeshögskolan NOVIAS dramapedagogik. Hon undersöker processdrama som metod för barns aktiva meningsskapande och kritiska tänkande.

 

malin-simons-balatako.jpg9. Hallonmasken – en berättelse om empati: skapa en egen bild och testar olika konsttekniker utgående från Topelius saga om hallonmasken och barnens äventyr i skogen.
Malin Simons
är magister i bildkonstundervisning och keramik från Konstindustriella högskolan i Helsingfors. Hon arbetar på Balatako – Jakobstads konstskola för barn och unga.

Lena10. @bokprataren presenterar de 50 bästa böckerna för barn under skolåldern
Lena Sågfors
 jobbar som bibliotekspedagog på Vasa stadsbibliotek och är en av projektledarna för det läsfrämjande projektet Läspulsen-Lukupulssi.

 

carmela11. Hur ge över pinnen i hållbarhetsstafetten till följande generation? Om att dela med sig viktiga fakta med teaterns knep
Carmela Wager
är scenograf och kostymskapare och har jobbat med teater i 30 år. Hon är särskilt intresserad av hållbarhetsfrågor och har fördjupat sitt ekologiska tänkesätt i teaterarbetet och i sitt eget liv.