Vilken höst!

Linda och Herman

Hösten har inletts och med det I berättelsen finns magins turné till daghem och förskolor runt i nejden. Vi har förmånen att vara uppbokade ända tills maj så ni kan ju alla tänka er hur många roliga barn vi kommer att få träffa!

Det första daghem som vi besökte den här terminen är beläget i Sundom, Vasa. Två förmiddagar spenderade vi tillsammans med tre grupper barn. Dag 1 ganska försiktigt, dag 2 mycket frimodigare. Tillsammans med oss hade vi Lyra och Herman som också de börjar bli lite varmare i kläderna, trots att deras ”hanterare” inte riktigt än är ”du” med dem. På bilden försöker Herman med hjälp av Linda förklara något för barnen. Kanske var det om de mardrömmar om katter som han ibland brukar drömma? Eller om det smeknamn som hans mamma och pappa har gett honom? (Sötnöt, förresten)

Eller så ville han bara prata om allt och ingenting med barnen, vad vet egentligen jag?

/ Linda

Att bli en läsare

DSC02940

Medan Rally & Resten lyssnar på saga sitter jag och formulerar texter till såväl småbarnspedagoger som föräldrar. Vad är syftet med projektet, vad vill vi åstadkomma? Varför vill vi möta era barn?

En del av det hela handlar naturligtvis om läsning. Vi vill att barnen ska få kliva in i böckernas värld och för en stund möta spännande och roliga äventyr. Men vi vill också visa att man med böckernas hjälp kan få stöd att fundera på utmaningar och svåra frågor som livet ibland bjuder på. Det är nämligen inte alldeles lätt att vara barn (eller vuxen) i dagens samhälle.

När man idag pratar om läsning poängteras att man i undervisningen strävar efter mer än läskunnighet, barnen ska rent konkret bli läsare. En skillnad som forskaren Pamela Schultz Nybacka (2005) förklarar på följande sätt:

Läsare: ”en person som självmant införlivar böcker och läsande i sitt liv.”

Om man utgående från den formuleringen och tanken försöker beskriva vart vi strävar med projektet och dess verksamhet kan man säga det så här: vi vill inspirera, locka och stöda barn och elever till att bli goda läsare, berättare och skribenter. 

 

Smygstart

Igår fick Rally, Lyra, Limpa, Herman och Jamal vara ut och lufta sig för första gången. Där satt de så andäktigt tillsammans och lyssnade till berättare och läsinspiratör Agneta ”Netta” Möller-Salmela. Man riktigt såg att de trivdes och att de verkligen tog till sig det hon berättade om. Så gjorde också alla de vuxna som deltog i fortbildningen och jag gissar att inom kort kommer många barn i daghem, förskolor och skolor få lyssna till vuxna som berättar fritt och inlevelsefullt.

Men vad sa Netta då? Jo hon sa bland annat att målsättningen med det muntliga berättandet är att…

  • berika och vidga barns värld
  • att skapa bra och nära relationer mellan barn och vuxna
  • att utveckla barns kognitiva förmågor, fantasi och kreativitet
  • att ge barn hjälp att bearbeta livsfrågor och hantera problem

Och tänk det är inte allt! Men vi tar resten en annan gång.